UDVIKLING AF ELEKTRONIK

Adgang til vores ekspertise inden for software- og hardwareudvikling til cutting-edge elektronik

VORES ELEKTRONIK-UDVIKLING EKSPERTISE

Vores team af dygtige ingeniører er engageret i at løse udfordringerne i jeres udviklingsprojekter. Vi prioriterer klar kommunikation, realisering af jeres produktkrav og hurtig at omsætte jeres ideer til markedsprodukter.

TEKNISK PROJEKT- OG PRODUKTSTYRING

EKTOS forenkler teknisk projekt- og produktstyring for kunderne.

Med over 15 års erfaring inden for international projektstyring og stærke relationer mellem vores udviklingsteam og kunder er vi rustet til at håndtere dine mest udfordrende opgaver og projekter. 

Hvad enten det handler om at styre små udenlandske leverandører eller navigere rundt i sagsbehandlingen hos de nordamerikanske mærkningsmyndigheder, kan vi hjælpe. 

Vores team følger EKTOS’ design-projektmodel, der tilser en bred tilgang til udvikling, som gnidningsfrit forbinder de individuelle komponenter. 

Men vi er fleksible og kan tilpasse os forskellige udviklings- og team-modeller. For eksempel traditionelle waterfall- og V-modeller eller mere moderne Agile og SCRUM-metoder, især for software-tunge projekter. 

Hver kunde har unikke behov, og vi tilpasser vores processer eller bruger en prædefineret EKTOS-model, der passer til jeres krav.

FORDELE ved AT ARBEJDE MED EKTOS' UDVIKLINGSTEAM

Partnerskab
Vi tror på opbygning af langvarige og produktive forhold til vores kunder, og fungerer som betroede rådgivere med gennemsigtighed og effektiv kommunikation, samtidig med at vi tilbyder innovative løsninger og rådgivning.
Ekspertise
Med vores ekspertise inden for udvikling af elektronik og vores dybe indsigt i cutting-edge teknologier og tendenser guider vi kunder gennem komplekse udfordringer, og styrker dem til nemmere at træffe informerede beslutninger for at sikre, at deres idéer succesfuldt bringes til markedet.
Tilpassede løsninger
Vi tilpasser vores tjenester til jeres specifikke behov og leverer personlige løsninger i overensstemmelse med jeres forretningsmål og krav.
Fuld løsning
Vi giver kunder rig adgang til værdifulde ressourcer, leverandører og relaterede services som test, godkendelse og produktion.
Konformitet
Vi har erfaring med konformitet med regler og kan guide dig gennem de nødvendige processer for at sikre, at dine produkter opfylder de krævede standarder og certificeringer.
Omkostningseffektiv
Med vores fleksible samarbejdsmodeller og transparente tilgang optimerer vi jeres udviklingsproces og reducerer omkostningerne gennem fejlminimering, forbedret effektivitet og strømlinet arbejdsgang.
Projektstyring
Vi planlægger, koordinerer og udfører alle udviklingsaktiviteter, påtager os fuldt ansvar for at overholde tidsplaner, optimere ressourceallokering og nå mål inden for budgetter. Vores årvågne monitorering sikrer levering af kvalitetsløsninger inden for aftalt tidsramme.
Dokumentation
Vi definerer projektomfang, specificerer tekniske detaljer, opretter projektplaner og dokumenterer design, tests samt procedurer for at styre ændringer. Vi logger kommunikationshistorik, udfører risikovurderinger og implementerer kvalitetssikrings-foranstaltninger. Desuden skriver vi manualer for at sikre vellykket implementering.
Risikovurdering
Vi leverer risikovurdering og strategier til risikominimering, og vi hjælper kunder med at identificere og håndtere potentielle problemer tidligt for at minimere projektets risici.
Kvalitetssikring
Vi samarbejder med kunder om at fastlægge klare standarder, udføre omfattende inspektioner og tests samt implementere brancheførende kvalitetskontrol-foranstaltninger for at sikre fuld produktetskvalitet.
Tidsbesparelser
Vi accelererer jeres udviklingsplan og sikrer hurtigere time-to-market af jeres produkter.

VORES UDVIKLINGS-LIVSCYKLUS

Vores setup sikrer, at vi selv kan håndtere hele processen fra specifikation til den færdige produktionsversion. Vi kan producere PCB-prototyper og testprototyper.

SAMARBEJDSMODELLER FORUDVIKLING

Fast-pris-model

Omfang og omkostninger af jeres projekt er tydeligt defineret, før kontrakten underskrives. Herefter sikrer vi, at vi bliver inden for budget og lever op til specificeret deadline.

Tid- og ressource-model

Vi stiller de præcise ressourcer til rådighed, når I har brug for dem i jeres projekt. Den tid, vi har brugt, faktureres nøjagtigt hver måned.

Fast-team-model

Vores dedikerede ingeniør(er) og udvikler(e) kan integreres direkte i jeres projekt, så I kan skalere jeres projektteam i overensstemmelse med jeres specifikke behov.

EMBEDDED SOFTWARE UDVIKLINGSKOMPETENCER

Download den seneste version af listen over embedded softwareudviklings-kompetencer her

Åbn alle kompetencerne

HARDWARE UDVIKLINGSKOMPETENCER

Download den seneste version af listen over embedded hardwareudviklings-kompetencer her

Åbn alle kompetencerne

PC- OG WEB/BAG FRONT SOFTWAREUDVIKLINGS-KOMPETENCER

Download den seneste liste over kompetencer her 

Åbn alle kompetencerne

MOBIL SOFTWAREUDVIKLINGS-KOMPETENCER

Download den seneste liste af mobil softwareudviklings-kompetencer her

Åbn alle kompetencerne

ANSVARSOMRÅDER

EKTOS

 1. Kravanalyse:
  Forstår de specifikke behov og krav i kundens projekter.
 2.  Løsningsdesign:
  Laver skræddersyede software- og hardwareløsninger, der passer til kundens mål og begrænsninger.
 3. Udvikling og test:
  Implementerer og tester software- og hardwareløsninger for at sikre, at de opfylder kvalitetsstandarder og funktionelle krav.
 4. Projektstyring:
  Styrer effektivt udviklingsprocessen, herunder tidsplaner, ressourcer og kommunikation med kunder.
 5. Teknisk ekspertise:
  Leverer ekspertise inden for software- og hardware-udviklingsteknologier, rammerne og god praksis.
 6. Dokumentation:
  Leverer klar og omfattende dokumentation for at støtte op om systemforståelse, vedligeholdelse og fremtidige opgraderinger.
 7. Support og service:
  Tilbyder løbende ydelser inden for support og service for at adressere problemer, levere opdateringer og sikre optimal ydeevne.
 8. Samarbejde og kommunikation:
  Opretholder åbne og effektive kommunikationskanaler med kunder, inddrager dem i beslutningsprocesser og giver regelmæssige projektopdateringer.
 9. Fortrolighed og sikkerhed:
  Sikrer beskyttelse af kunders intellektuelle ejendom og opretholder høje standarder for datasikkerhed og fortrolighed.
 10. Kundetilfredshed:
  Stræber efter at overgå kundens forventninger, at levere løsninger af høj kvalitet og at yde en fremragende kundeservice under hele samarbejdet.

KUNDE

 1. Klar kommunikation:
  Kommunikerer effektivt projektets krav, mål og forventninger til konsulenten.
 2. Aktiv deltagelse:
  Deltager aktivt i udviklingsprocessen, giver rettidig feedback, afklaringer og godkendelser efter behov.
 3. Levering af materiale:
  Leverer nødvendigt materiale, såsom hardware, software-licenser og data, således at konsulenten kan udføre sine opgaver effektivt.
 4. Beslutningstagning:
  Træffer rettidige beslutninger om projektrelaterede emner, herunder ændringer af opgavens omgang, prioritering og risikostyring.
 5. Tidsmæssig betaling:
  Sikrer rettidig betaling for konsulenttjenester i henhold til aftalte vilkår og betingelser.
 6. Tilgængelighed:
  Er til rådighed for diskussioner, møder og konsultationer med konsulenten efter behov.
 7. Samarbejde:
  Samarbejder med konsulenten ved at levere nødvendig information, indsigt og domæne-ekspertise for at lette udviklingsprocessen.
 8. Feedback og evaluering:
  Giver konstruktiv feedback til konsulenten under hele samarbejdet og deltager i projektvurderinger.
 9. Fortrolighed:
  Bevarer fortroligheden omkring enhver proprietær information eller intellektuel ejendom, som konsulenten deler.
 10. Gensidig respekt:
  Opretholder et professionelt og respektfuldt arbejdsforhold med konsulenten og fremmer et positivt og produktivt samarbejde.
Oleksandr Liubimov
Forretningsdirektør
Electronics Development
ali@ektos.net

BOOK A MEETING

  What Happens Next?

  • Our sales team gets back to you.
  • We discuss the project details and provide you our initial view on the ways to solve it
  • We make a deal on how to move on and make you product time to market short and effective.

  OFTESTILLEDE SPØRGSMÅL

  Kan udviklingen påbegyndes uden en specifikation for produktet?

  Ja, men det vil kræve et forprojekt for at nedfælde kravene og inputs.

  Hvordan arbejder I med teknisk komplekse projekter?

  Vores team står altid inde for høj kvalitet og gennemsigtighed. For komplekse projekter anvender vi en iterationsmetode til at udfolde udfordringerne sammen med vores kunder.

  Hvordan ser udviklingsprojektet ud internt? Er der faser af iterationer?

  I EKTOS bruger vi vores detaljerede projektmodel, som er baseret på et faseopdelt workflow.

  Bruger I Scrum/Agile til udviklingsprojekter?

  Ja. For software er det et must i dag. For hardware-delen af projektet bruges den iterative model også, men iterationerne er længere og mere komplekse.

  Hvordan rapporterer I om fremskridt og kommunikerer med jeres kundeteams under projektet?

  Vi bruger vores interne intranetsystem, der hjælper med at holde alle data integreret. Projektrapporter genereres normalt hver anden uge, og det daglige kommunikationsværktøj er Skype.

  Kan I bruge Slack eller MS TEAMS som kommunikationsmiddel?

  Ja, EKTOS kan bruge kundens foretrukne metoder til både kommunikation og datalagring.

  Hvilke udviklings-CAD-programmer bruger I til hardwareudvikling?

  I EKTOS kan vi støtte dig med forskellige CAD-systemer - fra KiCAD til Altium. De primære værktøjer til bottom-up-udvikling er OrCAD og Altium. Mindre hyppigt PADS.

  Bruger I Open Source Software (OSS) i udviklingen? Er det integreret i kundeprodukter?

  Ja, i EKTOS bruger vi meget OSS til udviklingsmiljøet (f.eks. Eclipse, LibreOffice, osv.) samt platforme og biblioteker - f.eks. FreeROTS, lwIP og andre. Vores strategi er at genbruge community-drevet OSS, når det er muligt, medmindre kunden kræver specifikke toolchains/biblioteker.

  Hvordan sikrer I, at den "sikkerhedsmæssige kløft" tackles ordentligt ved brug af OSS?

  For det første studeres licensvilkårene grundigt, inden biblioteket bruges til kundens produkt. For det andet udføres korrekt analyse og verifikation af OSS i løbet af udviklingsprocessen. Til sidst overdrages kravene til den overordnede sikkerhed af produktet til kunden, så der kan etableres et ordentlig miljø ved produktets anvendelse.

  Hvad er jeres foretrukne MCU- eller processorplatform til udvikling?

  I EKTOS forsøger vi at imødekomme omkostningseffektiviteten af kundens produkter og kan arbejde med forskellige tilpassede processorer - fra 8-bit PIC/AVR-løsninger til de bedst præsterende Cortex-A8-kerner.

  Hvordan sikrer I, at kunder kan købe komponenter til produktion, når udviklingen er afsluttet?

  Komponentmangel er stadig en realitet, og det kan vi ikke lave om på det. Hvad vi gør i EKTOS er ordentligt præ-udvælgelse, præ-tilbud og præ-sourcing af nøglekomponenter, så kunder vil kunne garantere deres første år af produktintroduktionen. Samtidig gennemføres der en ordentlig undersøgelse af langtidsprogrammerne, så et produkt ikke kommer i risiko med LTB- (Last Time Buy) eller EOL- (End of Life) komponenter lige efter dets introduktion.

  Arbejder I med originale kinesiske komponenter?

  Ja, det gør vi, medmindre det er forbudt eller uhensigtsmæssigt for omkostningsstrategi eller kundens andre strategier. Dog er vores prioritet at bruge EU- og USA-komponenter som det mest sikre og understøttede valg.

  Jeres hjemmeside siger, at I arbejder inden for IoT-domænet - hvad er præcis jeres teknologistak der?

  Vores primære fokus inden for IoT-området er embedded produkter (sensorer, aktuatorer osv.), hvor EKTOS kan levere strømeffektive, RF-kapable og omkostningseffektive løsninger. Her kan EKTOS-teamet fuldt ud støtte dit produkt hele vejen op til cloud softwaren. For cloud software bliver du nødt til at finde en anden partner, der kan hjælpe dig med at opbygge backend-delen af din IoT-forretning.

  Er der nogen specifikke radioteknologier, I anbefaler, som fungerer inden for IoT-produkter?

  Ikke rigtig. Produkter af i dag kræver så bred forbindelse som nogensinde før, så hos EKTOS dækker vi det hele for din specifikke forretningscase. Når det er sagt, skal vi dog stadig kigge på emner som 5G og mSAT (satellitkommunikation) IoT-forbindelserne.

  Hvor hurtigt kan I give projektettilbud, når en klar specifikation er leveret af kunden?

  Normalt, for produkter med lav til medium kompleksitet, tager det EKTOS tech salgsteam en uge at komme med det budgetmæssige NRE-omkostningsestimat. Et sådant skøn starter normalt med en opstartssamtale, hvor vi mødes og undersøger produktets særpræg. EKTOS-teamet er altid åbent for nye muligheder og initiativer.

  ANDRESERVICES

  Contact Us